A+ R A-

Teatr Zielony Wiatrak - Kr?gle

Dzia?alno?? Teatru Zielony Wiatrak skupia si? wokó? osoby Marka Branda, jego za?o?yciela i kierownika artystycznego. Charakterystyczne dla twórczo?ci Teatru Zielony Wiatrak s? ma?e formy dramatyczne, oparte na autorskich tekstach lidera grupy. Jedn? z takich realizacji jest spektakl „Kr?gle” rozpisany na duet: Marek Brand i Jacek Majok.

W niemal pustej przestrzeni, o?wietlonej jedynie rz?dem wisz?cych lamp odbywa si? pe?na napi?cia rozmowa pomi?dzy M i D. O m??czy?nie M wiadomo, ?e przyszed? na rozmow? kwalifikacyjn?, o D nie wiemy nic, bo to on zadaje pytania, chocia? te s? zupe?nie niezwi?zane z prac?. Przy d?wi?kach mrocznej muzyki autorstwa Paw?a Nowickiego toczy si? spektakl ze ?wietnie pomy?lanym ruchem scenicznym oraz znakomit?, dynamiczn? gr? aktorsk?.

O spektaklu „Kr?gle” oraz o dzia?alno?ci Teatru Zielony Wiatrak opowiadaj?: jego za?o?yciel Marek Brand oraz Jacek Majok. O trójmiejskiej grupie opowiada tak?e Marianna Piskorz, prezes Fundacji Ma?y Dom Kultury.

Wi?cej na http://www.facebook.com/pages/Teatr-Zielony-Wiatrak/126086900793404?sk=info


Premiera: 28.11.2009, Teatr Zielony Wiatrak
Re?yseria: Marek Brand, Jacek Majok
Wyst?puj?: Marek Brand, Jacek Majok
Muzyka: Pawe? Nowicki
Scenografia: Elwira Twardowska
Rejestracja spektaklu: 06.05.2011, Teatr Ósmego Dnia

 


TEATR NIEZALE?NY TV to autorski projekt Fundacji Teatru Ósmego Dnia oraz qpoznantv zrealizowany ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Realizacje w ramach projektu

Duet Performatywny Janicka_Elsner – Pokój Amesa

Duet Performatywny Janicka_Elsner – Pokój Amesa

Premiera: 11.12.2011 / Rejestracja spektaklu: 11.12.2011, Teatr Ósmego Dnia

Teatr Kana - Niewypowiedziane

Teatr Kana - Niewypowiedziane

Premiera: 2.04.2011, O?rodek Teatralny Kana / Rejestracja spektaklu: 19.11.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Krzyk  - eksPLoracja

Teatr Krzyk - eksPLoracja

Premiera: 21.04.2011, Teatr Krzyk / Rejestracja spektaklu: 18.11.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Prób  - Czarna Skrzynka

Teatr Prób - Czarna Skrzynka

Premiera: 14.12.2008, Teatr Prób W?growiec / Rejestracja spektaklu: 21.10.201, Teatr Ósmego Dnia  

Juliisytuacje Grupa - Ptak

Juliisytuacje Grupa - Ptak

Premiera: 14.10.2011 / Rejestracja spektaklu: 14.10.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Wiem Kiedy Nie Mog? - Kropka nad i

Teatr Wiem Kiedy Nie Mog? - Kropka nad i

Premiera: 8.07.2011, O?rodek Teatralny Maski / Rejestracja spektaklu: 03.10.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Janusz Stolarski - Orfeusz i Eurydyka

Janusz Stolarski - Orfeusz i Eurydyka

Premiera: 30.09.2011 / Rejestracja spektaklu: 01.10.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Realistyczny - Busz po polsku

Teatr Realistyczny - Busz po polsku

Rejestracja spektaklu: 07.05.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Zielony Wiatrak - Kr?gle

Teatr Zielony Wiatrak - Kr?gle

Premiera: 28.11.2009, Teatr Zielony Wiatrak / Rejestracja spektaklu: 06.05.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Palmera Eldritcha - Alien

Teatr Palmera Eldritcha - Alien

Premiera: 05.05.2011 / Rejestracja spektaklu: 05.05.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Maat Projekt - Indukcje

Teatr Maat Projekt - Indukcje

Premiera: 29.09.2010, Teatr IMKA – Warszawa / Rejestracja spektaklu: 28.04.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Porywacze Cia? - Inwazja wg Porywaczy Cia?

Teatr Porywacze Cia? - Inwazja wg Porywaczy Cia?

Premiera: 21.04.2010, Kino Amarant Pozna? / Rejestracja spektaklu: 28.03.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Porywacze Cia? - More Heart Core!

Teatr Porywacze Cia? - More Heart Core!

Premiera: 24.06.2009, Stara Drukarnia Pozna? / Rejestracja spektaklu: 25-26.03.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Porywacze Cia? - OUN, monodram Katarzyny Paw?owskiej

Teatr Porywacze Cia? - OUN, monodram Katarzyny Paw?owskiej

Premiera: 26.06.2007, CK Zamek Pozna? / Rejestracja spektaklu: 22-23.03.2011, Teatr Ósmego Dnia  

Teatr Porywacze Cia? - Very, monodram Macieja Adamczyka

Teatr Porywacze Cia? - Very, monodram Macieja Adamczyka

Premiera: 1.07.2006 / Rejestracja spektaklu: 20-21.03.2011, Teatr Ósmego Dnia